Αρχική Το Kέντρο Παροχές Παθήσεις Ασφαλιστικά ταμεία Links Επικοινωνία
 
 
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ


Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) προκαλείται από διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος προς τον εγκέφαλο, ως αποτέλεσμα εμφράκτου ή αιμορραγίας σε κάποιο αιμοφόρο αγγείο. Τα αποτελέσματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του εμφράκτου ή της αιμορραγίας.

Τα πιο κοινά συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η αδυναμία των μυών της μίας πλευράς του σώματος, η αδυναμία των μυών του προσώπου καθώς και προβλήματα ομιλίας. Τα συμπτώματα μπορούν να επιφέρουν μειωμένη κινητικότητα, προβλήματα ισορροπίας και δυσκολία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η Φυσιοθεραπευτική αγωγή είναι πολύ σημαντική μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν και να συνεχιστεί μέχρι ότου το άτομο έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η Φυσιοθεραπεία αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου μέσω της αύξησης της ανεξαρτησίας τους, της κινητικότητας τους και της ικανότητά τους να εκτελούν επιτυχώς τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ?

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο παρουσιάζεται εάν σε μια περιοχή του εγκεφαλικού ιστού διακόπτεται η κυκλοφορία του αίματος μειώνοντας  την παροχή οξυγόνου προς τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτό συνήθως προκαλείται λόγω του εμφράκτου ή της αιμορραγίας κάποιου αγγείου. Χωρίς οξυγόνο, τα κύτταρα του εγκεφάλου μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, αν τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι κατεστραμμένα τότε δεν είναι σε θέση να επουλώσουν τον εαυτό τους. Ο εγκέφαλος, παρόλα αυτά, είναι ευπροσάρμοστος και διαθέτει περιοχές που ενεργοποιούνται για την εκμάθηση νέων προτύπων,  αντισταθμίζοντας τις περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη. Η Φυσικοθεραπεία  ενθαρρύνει αυτή τη εκμάθηση και βοηθάει το σώμα να μάθει εκ νέου φυσιολογικά πρότυπα κίνησης. Υπάρχουν δύο είδη εγκεφαλικού επεισοδίου:

•  Ισχαιμικό (90%)

•  Αιμορραγικό (10%)

Ισχαιμικά Eγκεφαλικά Eπεισόδια

Αυτά προκαλούνται από την δημιουργία εμφράκτου σε κάποιες από τις εγκεφαλικές αρτηρίες . Αυτή η εμπλοκή περιορίζει τη ροή του αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου, και ως εκ τούτου, τα κύτταρα του εγκεφάλου σε αυτό τον τομέα έχουν υποστεί βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Αιμορραγικό Eγκεφαλικό Eπεισόδιο (επίσης γνωστή ως εγκεφαλική αιμορραγία)

Αυτά  προκαλούνται όταν ένα αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου ρηγνύετε  προκαλώντας αιμορραγία σε μια περιοχή του εγκεφάλου. Αυτό προκαλεί τη δημιουργία  πίεσης και βλάπτει το ευαίσθητο εγκεφαλικό ιστό. Η ροή του αίματος προς τα γειτονικά κύτταρα του εγκεφάλου είναι περιορισμένη και τα κύτταρα αυτά μπορούν επίσης να καταστραφούν εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Υπάρχουν πολλές κοινές επιπτώσεις των εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι συνέπειες αυτές εξαρτώνται από το είδος του εγκεφαλικού επεισοδίου, τη σοβαρότητα, η περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάζεται και την έκταση της ζημίας των εγκεφαλικών ιστών.

Τα αποτελέσματα του εγκεφαλικού επεισοδίου μπορούν να περιγραφτούν ως:

•  Σωματικές  βλάβες

•  Μη Σωματικές  βλάβες

Κοινά σωματικά προβλήματα

• Μειωμένη κινητικότητα.
• Αδυναμία ή παράλυση (συνήθως στη μία πλευρά του σώματος).
• Μειωμένη αίσθηση.
• Παραμέληση της μία πλευράς του σώματος.
• Δυσκολία κατάποσης.
• Ομιλία ή / και γλωσσικές δυσκολίες.
• Ακράτεια.
• Κόπωση.
• Πόνος μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.
• Πτώση άκρου ποδός.

Κοινά μη σωματικά προβλήματα

• Αλλαγές διάθεσης.
• Προβλήματα αντίληψης.
• Γνωστικές δυσκολίες.
• Αλλαγές συμπεριφοράς.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α.Ε.Ε.

Περίπου το ήμισυ των επιζώντων μετά από Α.Ε.Ε. μένουν με σημαντική αναπηρία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι, όμως, πολύ ευπροσάρμοστος και με φυσιοθεραπεία η αποκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην διάρκεια των  χρόνων. Οι ασθενείς συχνά έχουν μια γρήγορη περίοδο ανάρρωσης τους πρώτους μήνες μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο, η οποία ακολουθείται από μια πιο αργή ανάκαμψη κατά τα επόμενα έτη. Για να αποκτήσουν τη μέγιστη ανάρρωση, η φυσιοθεραπεία  θα πρέπει να συνεχιστεί αμέσως μετά την έξοδο απο το νοσοκομείο.

Η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται όταν οι ασθενείς είναι ιατρικά σταθεροί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διατηρηθεί ή αυξηθεί η βελτίωση. Για τον λόγο αυτό η αποκατάσταση θα πρέπει να συνεχίσει και μετά από την έξοδο από το νοσοκομείο. Με τη σωστή φυσιοθεραπευτική προσέγγιση  και τις απαραίτητες συμβουλές υπάρχουν  ακόμη πολλές δυνατότητες για  βελτίωση κατά τα επόμενα έτη.

Στο εθνικό σύστημα υγείας, σε πολλούς ασθενείς και στις οικογένειες τους λένε ότι, είτε έχουν φτάσει την δυνατότητα αποκατάστασης τους ή ότι δεν έχουν σημαντική δυνατότητα αποκατάστασης . Αυτό μπορεί συχνά να είναι παραπλανητικό, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας θα βγάλει απόφαση πολύ σύντομα μετά που ένα άτομο έχει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, βάσει των περιορισμένων νοσοκομειακών πόρων. Οι περιορισμοί αυτοί δεν επιτρέπουν μακροχρόνια θεραπεία, ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν φυσιοθεραπεία ή είναι μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η  Φυσιοθεραπεία θα βοηθήσει στην ανάκτηση όση κίνησης και λειτουργικότητας είναι δυνατόν.  Η θεραπεία συνήθως εστιάζεται στην ισορροπία τής καθιστής θέσης, στην ισορροπία στην όρθια θέση, στην βάδιση, στην χρήση του ημίπληκτου άνω άκρου και στην αντιμετώπιση  οποιαδήποτε αλλαγών στο μυϊκό τόνο, πόνο ή δυσκαμψία.

Η φυσιοθεραπεία σε νευρολογικά εγκεφαλικά επεισόδια αποσκοπεί στα ακόλουθα :

• βελτίωση της ισορροπίας και της βάδισης
• αύξηση της ικανότητας του ασθενούς  να γυρίσει /να κινηθεί στο κρεβάτι / να καθίσει /να  σηκωθεί.
• μείωση των μυϊκών σπασμών, πόνου και δυσκαμψίας
• αύξηση της αντοχής.
• επανεκπαίδευση των φυσιολογικών προτύπων κίνησης.
• αύξηση λειτουργίας του επηρεασμένου χεριού και ποδιού.
• αύξηση των επιπέδων ενέργειας.
• αύξηση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής.
• μείωσης του κινδύνου πτώσεων.

Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο  πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκτελούν τα καθήκοντα που προηγουμένως ήταν απλά. Αυτό μπορεί να κάνει την καθημερινή ζωή έναν αγώνα τόσο για σας όσο και για αυτούς που είναι κοντά σας. Οι φυσιοθεραπευτές θα σας συμβουλεύσουν για την χρήση των βοηθημάτων περπατήματος, ναρθήκων, υποστηρίγματα και οικιακό εξοπλισμό για να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.